Yhdenvertaisuussuunnittelu

Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa määritellään ne tavoitteet, keinot ja toimenpiteet, joiden avulla se edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia toiminnassaan ja työnantajana.

Tehtyjen selvitysten mukaan yhdenvertaisuussuunnitelma puuttuu vielä noin kolmasosalta viranomaisia. Myös romaniväestön osalta tilanne on epätyydyttävä, sillä heidän tilannettaan on käsitelty vain noin neljäsosassa suunnitelmia.

Ehdotusta uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi on valmisteltu pitkään. Mikäli nykyinen lakiehdotus hyväksytään, tulee yli 30 henkilöä työllistäville työnantajille myös velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.


Ohjeita ja oppaita yhdenvertaisuussuunnitteluun löytyy mm. sisäministeriön ylläpitämältä www.yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.