Rakennusala edelläkävijänä

Kun yritysten edustajilta kysyttiin, olisivatko he valmiita työllistämään romanin mahdolliseen avoinna olevaan työpaikkaan, edellyttäen että hakija on tehtävään sopiva koulutuksensa ja ammattitaitonsa perusteella. Vastaajista yli puolet (57 %) oli valmis rekrytoimaan romanin näillä edellytyksillä, ja vajaa kolmannes vastasi olevansa mahdollisesti siihen valmis. Vastaajista 12 % vastasi kysymykseen kieltävästi.
 
Toimialoittain tarkasteltuna palveluja rakennusalojen yritykset suhtautuivat myönteisimmin mahdolliseen rekrytoimiseen. Näillä aloilla oli myös eniten yrityksiä, joissa oli työskennellyt romaneita. Kaupan alan yritykset puolestaan suhtautuivat rekrytoimiseen varauksellisimmin. Kaupan alan yrityksissä ei ollut myöskään työskennellyt romaneita.
 
Vain pieni osa työttömistä romaneista on tehostettujen työvoimapalvelujen piirissä. Erilaisten työllistymisen edellytysten näkökulmasta työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden eriyttäminen samoin kuin ohjausprosessien kehittäminen olisi tarkoituksenmukainen etenemisväylä työllistymisen edistämiseksi.
 
Romanien pitkä matka työn markkinoille, Hannele Syrjä, Mikko Valtakari, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 22/2008.