Romanien työllisyys

Suomessa ei ole tehty selvityksiä tai tilastoja romanien työllisyydestä. Tilastointi etnisen alkuperän perusteella ei ole mahdollistakaan, joten erityisselvityksiä tältä alueelta tarvittaisiin. Vuonna 2008 työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tutkimuksen Romanien pitkä matka työn markkinoille, jonka tavoitteena oli selvittää Suomessa asuvien romanien mahdollisuuksia ja edellytyksiä työllistyä sekä kartoittaa työhallinnon roolia romanien työllistämisen edistämisessä.

Tavoitteena oli ollut tuottaa kokonaiskuva romaneista työhallinnon asiakkaina, heidän työmarkkinatilanteestaan, työllistymisestään ja työttömyydestään sekä työllistymisen esteistä. Aineistona käytettiin muun muassa työhallinnon URA-asiakastietojärjestelmästä saatuja tietoja, haastatteluja sekä työnhakijana oleville romaneille, työhallinnon romaniasiain yhdyshenkilöille että työnantajille tehtyjen kyselyjen tuloksia.