Romanikieli

Romanikieli on osa romanikulttuuria. Moni romani ei kuitenkaan osaa puhua ja kirjoittaa omaa äidinkieltään. On arvioitu, että Suomen 10 000 romanista vain noin 4 000 osaa romanikieltä. Harvempi kuin joka kolmas romani arvioi romanikielen taitonsa vähintään hyväksi. Tästä syystä Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco luokittelee Suomen romanikielen uhanalaiseksi.

Oikeus kieleen

Perustuslain mukaan romaneilla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Romanilapsilla on myös oikeus saada opetusta äidinkielellään. Romanikieltä on opetettu kouluissa vuodesta 1989 lähtien.

Opetushallitus myöntää valtionavustusta romanikielen opetukseen. Valtionavustustilaston mukaan kaikista 862 romanioppilaasta 174 sai romanikielen opetusta lukuvuonna 2010–2011. Romanikielen opetus on silti yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Yhteiset juuret

Romanikielellä on intialaiset juuret, mutta kieleen on tarttunut lainasanoja muista kielistä vuosisatoja kestäneen vaeltamisen aikana. Vaikka romanikieli on kansainvälinen kieli, se on jakautunut useiksi murteiksi, joiden puhujien ei aina ole helppo ymmärtää toisiaan.

Romanit ovat kuitenkin verkostoituneet kansainvälisesti: Lontoossa vuonna 1971 pidetyssä ensimmäisessä kansainvälisessä romanikongressissa hyväksyttiin yhteinen lippu ja kansallislaulu Gelem, Gelem (Kuljen, kuljen). Kongressin avajaispäivää 8. huhtikuuta on vietetty romanien kansallispäivänä vuodesta 1990 lähtien. Kansallispäivä pääsee kalenteriin vuodesta 2014 alkaen.

Oma kieli antaa turvan

Kielellä on ollut suuri merkitys romanien identiteetille. Kielen avulla on osoitettu kuulumista tiettyyn ryhmään, ja samalla erottauduttu valtaväestöstä. 1900-luvulle asti kieli siirtyi suullisesti sukupolvelta toiselle, eikä sitä haluttu opettaa ulkopuolisille. Kieli oli turva vihamielisessä ympäristössä, jossa valtio pyrki sulauttamaan romanit pääväestöön.

Romanikielen asemaa on pyritty parantamaan tehostamalla romanikielen opetusta ja tuottamalla romanikielistä oppimateriaalia.

Suuri haaste romanikielen elvyttämiselle ja opettamiselle on sekä opettajien että kirjallisen materiaalin puute. Vuodesta 2009 Suomessa on toiminut kaikenikäisille romaneille tarkoitettuja kielipesiä, joissa voi harjoitella romanikielen puhumista. Vuonna 2011 Helsingin yliopistossa aloitettiin romanikielen opetus.

Lisää romanikielestä täällä