Naisten ja miesten työt

Romaniperheissä on perinteisesti ollut selkeä roolijako. Naiset kantavat päävastuun kodin- ja lastenhoidosta ja välittävät romanikulttuurin tapoja lapsille. Miesten tehtävä on elättää perhe ja edustaa sitä kodin ulkopuolella. Nämä roolit siirretään lapsille pienestä pitäen. Tytöille opetetaan poikia enemmän kotitöitä. Vaikka tyttöjä nykyään kannustetaan kouluttautumaan, heidän ei yleensä toivota valitsevan perinteisesti miehisenä pidettyä ammattia.
 
Romaninaisten kouluttautuminen ja kodin ulkopuolella työskentelyn lisääntyminen aiheuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän haasteita perinteiselle roolijaolle. Viime vuosikymmeninä romanimiehet ovat alkaneet osallistua yhä enemmän myös kodin- ja lastenhoitoon – muutos on samansuuntainen kuin pääväestölläkin. Monissa perheissä sukupuolten perinteisistä rooleista pidetään enää tiukasti kiinni vain silloin, kun suku kokoontuu ja paikalla on vanhempia romaneja.