Vanhustenhuolto

Romanivanhusten palvelutarvekartoitus valmistui vuonna 2008. Raportti kartoituksen tuloksista kertoo Uudellamaalla asuvien romanivanhusten elämästä, asumisesta ja palvelutarpeista. Samassa yhteydessä tehtiin romanivanhusten saamista palveluista ja niiden tarpeista kysely omaishoitajille. Lisäksi kartoitettiin vanhusten parissa työtä tekevien sosiaali‐ ja terveysalan ammattilaisten monikulttuurista tietämystä. Molempien kyselyjen tulokset täydentävät romanivanhusten elinolojen kuvausta.
 
Koska iäkkäät romanit ovat eläneet aikana, jolloin kiertäminen on ollut yleisempää kuin paikallaan asuminen, monet romanivanhusten tarvitsemista palveluista tarvitsevat tuekseen tietoa kiertävästä elämäntavasta ja romanikulttuurista.
Raportissa annetaan suosituksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille romanivanhusten kohtaamisessa. Esimerkiksi selkokieliset suulliset ja kirjalliset ohjeet ovat erityisen tärkeitä, sillä romanivanhusten joukossa on lukutaidottomuutta ja romanien käyttämä suomen kieli eroaa myös pääväestön käyttämästä kielestä.
 
Romanivanhusten palvelutarvekartoitus, Anna kunnia vanhuksille – se on viisautta, Päivi Majaniemi ja Anna Maria Viljanen, Suomen Romaniyhdistys ry, 2008.