Romanit suomalaisessa terveydenhuollossa: tasa-arvon ansat

 
Romaneilla terveydenhuollon käytännöissä esiintyvät ongelmat liittyvät sekä kielellisiin että laajempiin kulttuurisiin eroihin suhteessa pääväestöön. Julkaisun keskeisiä aiheita:
  • Romanien puhuma suomen kieli poikkeaa monin tavoin pääväestön käyttämästä puhekielestä. Muun muassa monien sanojen merkityksissä on eroja.
  • Romanien puhtaus-käsitteeseen sisältyy paitsi hygieniaan myös yhteisöön ja identiteettiin liittyviä merkityksiä.
  • Itseä vanhempien ja erityisesti vanhusten kunnioitus on keskeistä romanikulttuurissa. Kunnioitusta osoitetaan niin puhetavalla, pukeutumisella, käyttäytymisetiketillä kuin tilan käytöllä.
  • Yhteisöllisyys on keskeistä romaneille. Se näkyy perheenjäsenten ja suvun maantieteellisesti ja sukulaisuudeltaan etäistenkin jäsenten yhteydenpitona, joka korostuu suvun jäsentä kohdanneen kriisin aikana.