Romanit terveyspalveluiden käyttäjinä romanipotilas vuodeosastolla -opas

 
Oppaan tavoitteena on auttaa hoitajia ymmärtämään romanitaustaisen potilaan toimintatapoja sairaalaympäristössä. Siinä käsitellään lyhyesti transkulttuurista hoitotyötä, jotta hoitaja voi peilata saamaansa kulttuuri-informaatiota hoitotieteelliseen teoriaan. Oppaassa käydään myös lyhyesti läpi romanien historia ja tapakulttuuri. Hoitotyön avuksi oppaasta löytyy lyhyitä ohjeistuksia eri hoitotoiminnoista ja käytännöistä, jotka on koettu haasteellisina sekä yleisesti sairaalojen vuodeosastoilla että romaniyhteisössä.