Terveydenhuolto

Romaneista terveydenhuollon asiakkaina on saatavilla oppaita ja artikkeleita lähinnä kulttuurikysymyksiin liittyen. Kuten oppaissa ja artikkeleissa on todettu, yksilöt ja perheet eroavat sen suhteen, mikä heille romanikulttuurissa on tärkeää ja mikä ei.
 
Kulttuuriset, eettiset ja vakaumukselliset kysymykset, joita kirjoituksissa tuodaan esiin, koskevat Suomen romaneja, eivätkä esimerkiksi Suomeen muualta Euroopasta muuttaneita henkilöitä. Heillä on omaan lähtömaahansa ja vakaumukseensa liittyviä ja mahdollisesti Suomen romaneista poikkeavia käsityksiä ja tapoja.