Pienryhmäkoti Mirits

Pienryhmäkoti Mirits on kodinomainen, ammatillista kasvatusta tarjoava lastensuojeluyksikkö. Mirits on suunnattu ensisijaisesti romanilapsille. Pienryhmäkodissa on kuusi paikkaa 5 - 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Mirits sijaitsee Pornaisten kunnassa Halkialla.
Pienryhmäkoti Miritsin tärkeimpiin kasvatuksellisiin periaatteisiin kuuluvat lapsen kiintymyssuhteiden sekä itsetunnon vahvistaminen. Virikkeellisen pienryhmäkoti Miritsin kasvatuksellisia periaatteita huomioidaan pienryhmäkodin kaikessa toiminnassa.
Mirits tarjoaa lapsille ja nuorille tasapainoisen ja turvallisen kasvuympäristön mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa. Miritsin henkilökunta pyrkii vastaamaan erityisen tuen tarpeisiin kasvatuksellisin ja kuntoutuksellisin keinoin, lapsen identiteettiä vahvistaen ja kunnioittaen. Toiminnan tavoitteena on luoda pienryhmäkodissa vietetystä ajasta viihtyisä ja mieluinen kokemus, jossa pienryhmäkoti toimii portaana lapsen elämän seuraavaan vaiheeseen. Ajatusta tuetaan yksilöllisillä ja kokonaisvaltaisilla hoitosuunnitelmilla sekä ennen kaikkea välittävällä henkilökunnalla.
 
Yhteystiedot ja paikkatiedustelut:
Johtaja Elina Dahlstedt
045-8063059
dahlstedt.elina@gmail.com.
Purnuntie 68
07190 Pornainen