Perinteet murtumassa

Perinteisesti romanilapsen isovanhemmat tai muut sukulaiset ovat huolehtineet lapsesta jos tämän omat vanhemmat eivät ole siihen jostain syystä pystyneet. Tämä perinne on murtumassa ja jotkut romanilapset tarvitsevat lastensuojelun toimenpiteitä.  Huostaanottotilanteet ovat luonnollisesti lapselle vaikea kokemus, jota saattaa vaikeuttaa siirto toisenlaiseen kulttuuriympäristöön.
Tarvitaankin uudenlaista osaamisen ja asiantuntemuksen lisäämistä sekä sosiaalitoimelta että romanitoimijoilta. Lapsi on aina lapsi. Eri kulttuuritaustaisen lapsen kohtaaminen on haaste, jota tulisi lähestyä henkilöstön oikeanlaisella ja riittävällä koulutuksella. On tärkeää, että lapsen yhteys turvalliseksi koettuun aikuiseen ja omaan kulttuuriin säilyy.
Lapsi on asianosainen kaikissa häntä koskevissa lastensuojeluasioissa ilman ikärajaa. Lapsen osallisuus lastensuojelussa tarkoittaa, että lapsen näkökulma otetaan aina huomioon, häntä pidetään ajan tasalla itseään koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä. Kun lapsi osallistetaan lastensuojelutyössä, sillä vaikutetaan suorasti ja välittömästi viranomaisen toimintaan. Lapsi saa tällöin kokemuksen siitä, että hänen ajatuksillaan, tunteillaan ja mielipiteillään on merkitystä.
 
(Lähde:Sosiaaliportti.fi)