Lapsi ja asuminen

Koti on tärkeä osa jokaisen perusturvaa. Romaniperheelle koti tarkoittaa yleensä myös ainoaa paikkaa, jossa voi toteuttaa omia perinteitään. Koti sisustetaan usein koristeellisesti ja yllätysvieraatkin tulevat yleensä putipuhtaaseen kotiin. Asunnon saanti on kuitenkin edelleen vaikeaa.
Suuri osa romaneilta itseltään viranomaisille tulevista yhteydenotoista koskee asunnonsaantiin liittyviin ongelmiin. Isompaa asuntoa on ollut vaikea saada perheluvun kasvaessa, kuoleman kohdatessa tai milloin mistäkin syystä. Myös lapsiperheiden asunnottomuus tuntuu sormituntumalta lisääntyneen. Asunnon saantiin liittyvät ongelmat ovat ongelmatilanteissa toisinaan vain jäävuoren huippu. Taustalla on useimmiten vaikeuksia elämänhallinnassa ja taloudellisessa tilanteessa, päihde- ja mielenterveysongelmia ja myös romanikulttuurista johdettavia syitä.
Ongelmavyyhdin keskellä on usein lapsi ja lapsia, jotka jäävät tilanteen jalkoihin. Heikko asumistilanne saattaa keskeyttää koulunkäynnin luvattoman pitkäksi aikaa ilman kenenkään puuttumista. Neuvolakäynnit voivat jäädä väliin ja rokotukset saamatta. Lapsen hätää ei usein nähdä ja tunnisteta kun hoidetaan ”aikuisten” asioita. Lapsiperheiden kohdalla tulisi kuitenkin aina laittaa lapsi keskiöön, myös romaniasiakkaiden kohdalla.