Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaalityön ammattilaisille on hyvin vähän romaneista kertovaa materiaalia. Osittain tämä saattaa kertoa siitä, että kulttuuriin liittyvien kysymysten lisäksi sosiaalityö romaniasiakkaiden kanssa ei sisällöiltään tai käsiteltävien ongelmien osalta poikkea muista sosiaalityön asiakkuuksista. Yksittäisiä artikkeleita lukuun ottamatta vain yksi varsinainen opas on julkaistu 2000-luvulla.

Vast Vastensa – Opas romanien kanssa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille

Opas on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston projektia Oulun kaupungin sosiaalisen ja taloudellisen tuen tulosyksikössä syntyneen tarpeen pohjalta. Opas on tarkoitettu erityisesti sosiaalityön avuksi, mutta soveltuu kaikille romanien kanssa työskenteleville. Julkaisun tavoitteena on lisätä sosiaalialan ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä romanikulttuurista, parantaa työskentelyä romaniasiakkaiden kanssa ja helpottaa romanien asiointia sosiaalitoimessa. Historia- ja kulttuuritiedon lisäksi julkaisu sisältää osion, jossa käsitellään muun muassa romanien terveyden- ja sairaanhoitoa, yhteiskunnallista aktiivisuutta, päivähoitoa, koulutusta, asumista sekä työelämään liittyviä kysymyksiä.