Hyviä käytäntöjä

Esimerkki: Helsingin Diakonissalaitoksen Tempo-projekti

Tempo on maahanmuuttajille ja Suomen romaneille tarkoitettu työllistämisprojekti (v. 2008-2012).

Sen tavoite on tukea ja valmentaa asiakkaita työllistymään ensisijassa avoimille työmarkkinoille esimerkiksi opiskelun tai työharjoittelun kautta.

Työnhakijoille Tempo tarjoaa työvalmennusta, kieli- ja kulttuurivalmennusta, ura- ja opinto-ohjausta, palveluohjausta ja psykososiaalista tukea. Työ- tai opiskelupaikan löydettyä projektin tuki jatkuu.

Työnantajia Tempo auttaa työllistämiseen liittyvissä käytännön asioissa, motivoituneiden työntekijöiden löytämisessä ja tarvittaessa perehdytyksessä. Yhteistyötä tehdään erityisesti työvoimapula-alojen ja yritysten kanssa.

Tempon palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaiden ja työnantajien tarpeiden mukaan. Projektin palvelut ovat maksuttomia.

Esimerkki: TE-toimiston infotilaisuudet romaneille

Savonlinnassa on saatu myönteisiä kokemuksia työ- ja elinkeinotoimiston romaneille järjestämistä säännöllisistä infotilaisuuksista.

Infotilaisuudet ovat etenkin pienillä paikkakunnilla tehokas keino lisätä romaniväestön tietoa palveluista ja madaltaa kynnystä työhallinnon palveluihin hakeutumiseksi.