Monimuotoinen romaniyhteisö

Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
 
Yhdenvertaisuudesta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuutta sekä auttaa syrjinnän kohteeksi joutunutta.
 
Monimuotoinen romaniyhteisö
Suomen romaniväestö on yhtä monimuotoista kuin valtaväestökin: eri-ikäisiä, eri sukupuolia, uskonnollisia tai ei-uskonnollisia, eri poliittisia puolueita kannattavia, vammaisia ja ei-vammaisia henkilöitä, sairaita ja terveitä, heteroita, homoja tai lesboja, maalaisia ja kaupunkilaisia ja niin edelleen.
Eri elämäntilanteissa romanit voivat joutua syrjinnän kohteeksi. Joskus kyse voi olla moniperusteisen syrjinnästä, jos syynä on romanitaustan lisäksi esimerkiksi ikä tai sukupuoli.
Ulkoapäin kohdistuvan syrjinnän lisäksi romaniväestön keskuudessa on jännitteitä eri ryhmien välillä, jonka seurauksena tietyt ryhmät ja yksilöt saattavat joutua muita huonompaan asemaan tai tulla ulossuljetuiksi (syrjäytetyiksi) romaniyhteisön sisällä.