Koulutus

Romanilasten ja -nuorten koulutus
 

Opetushallitus
- Opetushallituksessa toimii romaniväestön koulutusryhmä, jonka tehtäviin kuuluu romanikielen ja -kulttuurin edistäminen sekä romaniväestön koulutuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla.

Aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Rajala Susanna (toim.) Romanioppilaiden perusopetuksen tuen hyviä käytäntöjä. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2011:14.
- Sisältää muun muassa listan kehittämiskuntien yhteyshenkilöistä sekä esimerkkejä yli 30 kunnan hyvistä käytännöistä.

Rajala Susanna, Salonen Minna, Blomerus Satu ja Nissilä Leena: Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset. Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2011:26.
 

Romanilapsen kohtaaminen esi- ja perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2010:5.
- Opas on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen henkilöstölle.
 

Junkala, Seppo & Tawah, Sanna 2009. Enemmän samanlaisia kuin erilaisia: Romanilasten ja -nuorten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen Suomessa.
 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2009:2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.
- Romanilasten ja nuorten käsityksiä oikeuksiensa toteutumisesta, koulusta, romanikulttuurista ja tulevaisuudesta.
- Sisältää lapsiasiavaltuutetun toimenpidesuositukset. Lapsiasiavaltuutettu suosittaa muun muassa, että

  • Kuntien ja valtion tulee lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa selvittää myös romanilasten ja -nuorten tarpeita ja näkökulmia.
  • Kuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluissa (varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotyö, ammatillinen koulutus, sosiaalityö, perhetyö) sekä seurakunnissa tulee lisätä romanitaustaisia työntekijöitä. Nämä toimivat tukena sekä perheille että romanilasten itsetunnon ja identiteetin kehitykselle. Lisäksi he voivat kertoa valtaväestölle romanikulttuurista. Erityisen tärkeitä ovat koulunkäyntiavustajat, opettajat ja nuorisotyöntekijät myös niissä kouluissa, joissa ei ole romanioppilaita.

 

Aikuiskoulutus ja romanien työllistyminen

"Etteenpäin elävän mieli". Tukimalli romaniaikuisten koulunkäyntiavustajakoulutukseen.
- ROM-EQUAL-projektin (2004-2007) loppuraportti.