Väistämisvelvollisuus

Romanikulttuuriin liitetään usein väistämis- ja välttämisvelvollisuus. Jos romani on aiheuttanut toiselle romanille vakavaa vahinkoa, ovat syyllinen ja hänen lähiomaisensa pyrkineet välttämään uhria ja tämän sukulaisia ja mahdollisesti muuttaneet toiselle paikkakunnalle.
 
Käytäntö on kuitenkin vähitellen muuttumassa: esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuton sijaan suku voi muuttaa esimerkiksi eri asuinalueelle saman kaupungin sisällä.

Suomen romaniyhteisö on verrattain pieni, ja suvut tuntevat hyvin toisensa. Väistämisellä pyritään romanien mukaan välttämään pikaistuksissa tehtyjä kostoja. Toiset romanit pitävät tapaa keinona ehkäistä ristiriitoja ja siksi tärkeänä kulttuurinsa säilymiselle. Toiset taas ovat nousseet julkisesti vastustamaan väistämistä. He pitävät sitä vanhanaikaisena ja jokaisen kansalaisen perusoikeuksia loukkaavana tapana.