Tavat vaikuttavat asumiseen

Romanien asumiseen liittyvät tavat ja rajoitukset aiheuttavat joskus kerrostaloasumisessa ongelmia, joita ulkopuolisen on ehkä vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Etenkin, jos ei tiedä niiden taustoja.
 
Romanikulttuurin puhtaus-, moraali- ja tapasääntöjen mukaan toinen romaniperhe ei voi asua toisen yläpuolella samassa rapussa, mikä voi estää romaniperhettä vastaanottamasta heille osoitettua asuntoa. Toinen asumiseen liittyvä konkreettinen ongelma on samassa asunnossa asuneen perheenjäsenen kuolema, jolloin romaniperhe toivoo voivansa vaihtaa pikaisesti asuntoa.

Käytännössä romanien perinnäistapojen tulkinnassa ja noudattamisessa on näkyvissä suuria eroja eri romanisukujen, -perheiden ja yksilöidenkin välillä.