Asuinpaikan valinta on perusoikeus

Ympäristöministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tekivät vuonna 2008 ohjeen romaneita koskevasta asukasvalinnasta. Ohje koskee asukkaiden valintaa arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin eli valtion tukemiin vuokra-asuntoihin.
 Ohje tarvittiin, koska romanien muuttolupakäytännön ja väistämisvelvollisuuden huomattiin vaikuttavan romaniasukkaiden valintaan.
 
Osa asuntojen asukasvalintoja tekevistä virkailijoista on ottanut yhteyttä paikkakunnan romaneihin, kun alueelle on ollut muuttamassa uusi romani. Jos romanit ovat ilmoittaneet, että asuntoa hakenut romani perheineen ei saa muuttaa paikkakunnalle, ovat asukasvalitsijat jossain tapauksissa evänneet asuntohakemuksen.
Myös romanit itse ovat ottaneet asukasvalitsijoihin yhteyttä ja pyytäneet, ettei asuntoa annettaisi tietyille romaniperheille.
Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Asukasvalintaa koskevien lakien mukaan vuokra-asunnot annetaan ensi sijassa niitä eniten tarvitseville.
 Romanikulttuuriin kuuluvat tavat eivät voi syrjäyttää perustuslain ja muiden asumiseen liittyvien lakien turvaamia perusoikeuksia. Muuttolupakäytäntö ja väistämisvelvollisuus eivät saa vaikuttaa asukkaiden valintaan.