Säilyminen elävänä kielenä

Suomen romanikieli on UNESCOn vakavasti uhanalaisten kielten listalla ja uhka Suomen romanikielen kuolemisesta on ollut todellinen. Näin ollen romanikieltä elvyttävät toimenpiteet ovat käynnistyneet ratkaisevalla hetkellä. Myönteisesti käynnistyneistä elvyttämistoimista huolimatta romanikielen säilyminen elävänä kielenä on edelleen vaakalaudalla.

Romanikielen säilymisen ja kehittymisen suurin haaste on edelleen kielen vähäinen käyttö. Romanikielen oppimisen ja säilyttämisen ongelmat kiertyvät laadukkaan romanikielen opetuksen ja oppimateriaalin valmistajien puutteeseen sekä romanikielen näkymättömyyteen julkisessa toiminnassa. Esimerkiksi lasten ja -nuorten romanikielinen leikki- ja virikemateriaali puuttuu lähes täydellisesti. Romanikieltä koskeva hajanainen lainsäädäntö ja heikko velvoittavuus on myös ongelmallinen. Valtioneuvoston kertomuksessa viitataan Kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 toimenpide-ehdotukseen, jonka mukaan laaditaan selvitys romanien perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Muiden tukitoimien ohella tulisi tarkastella voidaanko romanikielen kohdalla hyödyntää esimerkiksi saamenkielen elvytysohjelmasta saatuja hyviä käytäntöjä kielellisen osaamisen ja sen käyttömahdollisuuksien vahvistamiseksi.
 
Romaniasiain neuvottelukunnan lausunto Perustuslakivaliokunnalle Valtioneuvoston kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2013