Romanikielen tuki

Romanikielen tuki
 
Opetushallitus myöntää koulutuksen järjestäjille valtionavustusta romanikielen opetuksen järjestämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Avustusta myönnetään enintään kahdesta viikkotunnista jokaista neljän oppilaan ryhmää kohti. Jos opetuksen järjestäjällä on romanikielen oppilaita vähemmän kuin neljä, voi laskennallisen ryhmän koko olla myös kaksi tai kolme oppilasta. Oppilaiden määrä on viime vuosina ryhmäkoon pienentämisen takia ollut nouseva. Vuonna 2012 määrä saavutti ilmeisesti huipun, johon romanikieltä opettavien henkilöiden vähyyden takia pystytään yltämään. Silloin noin viidennes arviolta kaikista perusopetusikäisistä romanioppilaista sai romanikielen opetusta.
 
Opetushallitus on vuodesta 2009 myöntänyt erillistä avustusta romanikielen kielipesien toimintaan. Toiminnalla tuetaan valtakunnallisesti romanikielen elpymistä siten, että eri puolilla Suomea kaikenikäisillä romaneilla olisi mahdollisuus harjoittaa romanikielen puhumista säännöllisesti ja ohjauksessa. Avustusta voivat saada sekä kunnat että järjestöt. Romanikielen kielipesätoiminnan tavoitteena on ehkäistä Suomen uhanalaisen romanikielen katoaminen, tukea romanikielen, -kulttuurin ja -identiteetin säilymistä sekä lisätä kaikenikäisten romanikieltä puhuvien määrää Suomessa.
 
Opetushallituksen järjestämät romanikielen kesäkoulut ovat olleet pitkään lähes ainoa yhteisöllinen romanikielen säilyttämisen tukimuoto. Vuonna 2013 kesäkoulut järjestettiin yhteistyössä kielipesien kanssa. Yhteistyöllä haettiin laajaa maantieteellistä kattavuutta ja osallistujamäärän lisäämistä. Kesäkouluja järjestettiin vuonna 2013 yhteensä neljä eri puolilla Suomea ja niihin osallistui yhteensä yli 200 aikuista ja lasta.
 
Vuonna 2013 kielipesiä toimi yhteensä 10 paikkakunnalla. Valtionavustusta myönnettiin kielipesille yhteensä 75 000 €. Kielipesät raportoivat vuosittain toiminnastaan opetushallitukselle.
 
Romaniasiain neuvottelukunnan lausunto Perustuslakivaliokunnalle Valtioneuvoston kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2013