Esi-, perus- ja lisäopetus

Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston vuoden 2012 asetuksen pohjalta opetussuunnitelmien perusteiden valmistelun esiopetusta, perus- ja lisäopetusta varten. Romaniasiain neuvottelukunnalla on edustus Perusteuudistuksen ohjausryhmässä. Äidinkieli- ja kirjallisuustyöryhmän osaryhmänä toimii myös Muut äidinkielet -työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotukset vuosiluokkien 1-9 romanikielen ja -kirjallisuuden osuudeksi ja niihin liittyväksi tukiaineistoksi. Työryhmä ottaa työssään huomioon eheyttävän kielikasvatuksen näkökulman ja sen vahvistamisen sekä valmistelee ehdotuksen miten romanikieleen ja -kirjallisuuteen liittyvät tavoitteet, sisällöt ja pedagogiset käytänteet voivat ilmetä esiopetuksessa. Osatyöryhmään kuuluu useita romanijäseniä. Romanikielen ja -kirjallisuuden opetussuunnitelmia voidaan pitää romanikielen opiskelua kokoavana ja kokonaisvaltaistavana ja siksi tarpeellisena uudistuksena. Eduksi on myös se, että romaniväestöllä itsellään on mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmien valmisteluun romanikieltä koskevin osin.

Romaniasiain neuvottelukunnan lausunto Perustuslakivaliokunnalle Valtioneuvoston kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2013