Opetus ja tutkimus

Yliopisto-opetus ja tutkimus
 
Romanikieltä ja -kulttuuria on ollut mahdollista opiskella sivuaineena Helsingin yliopistossa syyslukukaudesta 2012 lähtien. Mahdollisuus Romanikielen ja -kulttuurin opintokokonaisuuden suorittamiseen merkitsee historiallista käännekohtaa myös romaniväestön omassa suhtautumisessa romanikielen avoimuuteen. Tulevaisuudessa opintokokonaisuus on varmasti väylä myös pätevien romanikielen opettajien valmistumiseen. Lisäksi yliopistotasoinen opetus ja tutkimus lisää romanikieleen kohdistuvaa kiinnostusta ja arvostusta.