Romanikieli tänään

Romanikielen osalta voidaan todeta merkittävää myönteistä kehitystä viime vuosien aikana. Vuonna 2009 hyväksytty romanipoliittinen ohjelma sisälsi lukuisia ehdotuksia romanikielen ja kulttuurin edistämiseksi ja tukemiseksi. Romanipoliittisen ohjelman toimeenpano sisältyy myös Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan.

Valtioneuvoston periaatepäätös vuonna 2010 sisällytti romanikielen ja -kulttuurin edistämisen yhdeksi kuudesta painopistealueesta. Romanikieltä koskevien toimenpiteiden priorisointi on osoittautunut erityisesti romanikielen opetuksen osalta ratkaisevan tärkeäksi keinoksi parantaa tosiasiallisesti romanien kielellisiä ja kulttuurillisia oikeuksia.

Lähde: Romaniasiain neuvottelukunnan lausunto Perustuslakivaliokunnalle Valtioneuvoston kertomuksesta kielilainsäädännön soveltamisesta 2013