Romanikielen juuret

Kielitieteilijöille selvisi vasta 1700-luvulla, että romanikieli on peräisin Intiasta, tarkalleen ottaen sen luoteisosista, ja että se juontaa juurensa sanskriittia muistuttavaan kansankieleen.

 
Romanikielen historiallisen taustan tiedostaminen avaa ikkunan menneeseen ja laajentaa sitä kautta perspektiiviä romanikansan elämään. Romanikieli kuuluu indoeurooppalaisen kieliperheen indoarjalaiseen
haaraan. Sen perustana on Intian vanha kulttikieli sanskrit, josta ovat kehittyneet hindi, urdu, marathi jne. Romani ja hindi ovat sisarkieliä, mutta romani on eriytynyt indoarjalaisesta sukupuusta
jo yli kaksituhatta vuotta sitten.
Romanikieli on kansainvälinen kieli, jonka puhujia on maailmassa monia miljoonia. Aikojen kuluessa romanikieli on hajaantunut useisiin murteisiin, joihin on tarttunut vaikutteita paikallisista kielistä.
Kielen perussanasto on tutkijoiden mukaan kuitenkin pysynyt eri murteissa lähes samana. Tätä on edesauttanut se, että romaneilla on aina ollut paljon yhteyksiä eri maissa asuviin romaniyhteisöihin.
Suomen romanit ovat olleet tässä mielessä poikkeuksellisessa asemassa maan syrjäisen sijainnin vuoksi.
 
Tuula Åkerlund
 
Lähdeviite ingressiin: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma