Kieli saa lain suojan

Suomi teki 1990-luvulla historiaa, joka herätti huomiota laajemminkin
maailmalla. Vuonna 1995 Suomen perustuslaissa, hallitusmuodossa,
huomioitiin romanikielen tärkeys ja oikeus. Sama säännös
tuli uuteen vuoden 2000 perustuslakiin, sen 17(3) §:ään. Säännöstä
pidetään yleisenä vähemmistöjen turvasäännöksenä, joka velvoittaa
julkista valtaa sallimaan ja tukemaan esimerkiksi romanikielen
ja kulttuurin kehittämistä.
Vuonna 1995 tuli voimaan päivähoitoasetuksen muutos, jonka
mukaan lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitettuja kasvatustavoitteita
ovat myös romanien oman kielen ja kulttuurin tukeminen.
Niinikään koululakeihin tuli vuonna 1995 muutos, joka
mahdollistaa sen, että koulussa romanioppilaalle voidaan opettaa
romanikieltä äidinkielenä. Sama säännös sisältyy vuoden 1999 perusopetuslakiin.
Edellä mainitut lait eivät kuitenkaan suoranaisesti
velvoita kuntia järjestämään romanikielen opetusta. Kotimaisten
kielten tutkimuskeskusta koskevaan lakiin tuli vuonna 1996 muutos
siten, että laitoksen tehtäviin kuului myös romanikielen
tutkimus ja huolto. Tutkimus on siirtynyt Helsingin yliopiston vastuulle. Yleisradio Oy:tä koskevaa lakia muutettiin
vuonna 1999 siten, että julkisten palvelujen tehtävänä on myös
tuottaa palveluja romanikielellä. Ratifioidessaan Euroopan neuvoston
vähemmistösopimukset Suomi on tunnustanut romanikielen perinteiseksi vähemmistökieleksi.
 
Tuula Åkerlund