Uudelleen määritelty termi

UUDELLEENMÄÄRITELTY TERMI
ROMANIVASTAISUUS/ROMANIVIHA
 
Huhtikuussa 2005 Euroopan parlamentin hyväksymä päätöslauselma on tiettävästi ensimmäinen virallinen teksti, jossa englanniksi käytetään termejä Anti-Gypsyism/Romaphobia (romanivastaisuus/romaniviha). Varsovassa lokakuussa 2005 ja Bukarestissa toukokuussa 2006 pidetyissä kansainvälisissä OSCEn, EU:n ja Euroopan neuvoston romaniasioita käsitelleissä konferensseissa vahvistettiin termin Anti-Gypsyism käyttö kansainvälisellä tasolla. Ranskaksi vastaava termi on antitsiganisme.
Monet Manner-Euroopan romanit suosivat termiä Anti-Tsiganism/Anti-Ziganism, koska se muistuttaa enemmän sanan paikallisia johdannaisia, kuten Antiziganismus (saksaksi).
Termi Romaphobia (romaniviha) on synonyymi termille Anti-Gypsyism, ja vastaa muodoltaan ajankohtaista Islamophobia-termiä (islamin vastaisuus). Euroopan neuvosto kuitenkin suosii termiä anti-Gypsyism, jotta huolimattomat toimittajat eivät sekoittaisi termiä Romaniaphobiaan.
Noin vuodesta 2005 lähtien Euroopan neuvosto on eksplisiittisesti käyttänyt termiä anti-Gypsyism viittaamaan ilmiöön antisemitismiin rinnastettavana rasismin muotona.  ECRI, Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio, määritteli romaneihin kohdistuvan rasismin erityispiirteet jo vuonna 2005:
 
a) se on jatkuvaa historiallisesti ja maantieteellisesti (pysyvää, ei vähene),
b) se on systeemistä (käytännössä koko yhteisö hyväksyy sen),
c) siihen liittyy usein väkivaltaa.
 
ECRI hyväksyi vuonna 2011 yleissuosituksen nro 13 romanivastaisuuden ja romanien syrjinnän torjunnasta (General Policy Recommendation No. 13: Combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma).  Siinä käytetään ERGOn (European Roma Grassroots Organisation) silloisen pääsihteerin Valeriu Nicolaen vuonna 2006 esittämää romanivastaisuuden määritelmää: "Romanivastaisuus on erityinen rasismin muoto, rodullisen ylivertaisuuden ideologia, epäinhimillistämisen ja institutionaalisen rasismin muoto [...] jota ruokkii historiallinen syrjintä." ("Anti-Gypsyism is a specific form of racism, an ideology of racial superiority, a form of dehumanisation and of institutional racism […] fuelled by historical discrimination”.)
 
Vaikka tässä sanastossa esiintyykin paikoin termit Gypsy ja Tsigane, on syytä muistaa, että näihin liittyy negatiivisia konnotaatioita.  Termiä "anti-Gypsyism" eivät niinkään käytä romanit, vaan valtaväestö, minkä vuoksi sen täytyy olla läpinäkyvä ei-romaneille.  Se muistuttaa muodoltaan termiä antisemitismi, joten se assosioituu rasismin käsitteeseen. Tästä huolimatta on varottava yksinkertaistamasta asiaa liikaa ja tekemästä harvaanjohtavia päätelmiä.
 
Määritelmä on saatavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.ergonetwork.org/antigypsyism.htm.
 
Lähdeviite: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
Epävirallinen muokattu käännös englannin kielestä
Hanna Aronen