Travellerit

TRAVELLERIT
engl. Traveller (kulkija, kiertävä, matkustavainen)
 
Travellereita on Irlannissa ja Isossa-Britanniassa, ja he eroavat etnisesti roma-, sinti- ja kale-yhteisöistä.
Irlannissa heitä pidetään virallisesti alkuperäisyhteisönä, joka ei eroa valtaväestöstä rodun, ihonvärin, syntyperän tai etnisen alkuperän perusteella.
Irlantilaiset travellerit käyttävät itsestään omakielistä nimitystä pavee. Kieli tunnetaan nimillä cant, shelta ja gammon, ja sen sanasto on peräisin englannista ja iiristä. Lisäksi siinä on joitakin lainasanoja romanikielestä. Kielioppi muistuttaa englannin vastaavaa. Useat sanat on muodostettu vaihtamalla tavujen paikkaa keskenään. Travellerit tunnettiin pitkään myös nimillä tinkers tai tinklers, joita pidetään halventavina.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole varsinaisia "brittiläisiä travellereita", vaan siellä — varsinkin Englannissa — käytetään vain termejä irlantilaiset travellerit (Irish Travellers) tai irlantilaistaustaiset travellerit (Travellers of Irish Heritage). Roma-/Gypsy-yhteisöjen tapaan heitä pidetään omana etnisenä ryhmänään, johon sovelletaan kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaa puiteyleissopimusta, toisin kuin Irlannin travellereihin.
Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa kuitenkin käytetään termejä irlantilaiset travellerit (Irish Travellers) ja skotlantilaiset travellerit (Scottish Travellers).  Skotlannissa Scottish Gypsies/Travellers -yhteisöistä — jotkut hyväksyvät Gypsy-termin käytön, toiset taas eivät — on joskus käytetty nimeä nawkins tai nachin, jotka molemmat ovat halventavia.
Eräs asia kuitenkin yhdistää kaikkia näitä travelleriryhmiä: he eivät välttämättä elä kiertävää elämää. Alun perin Irlannin travellerit kiertelivät, mutta nykyään 80 prosenttia heistä asuu paikallaan. Ranskassa kolmasosa travellereiksi kutsutuista ihmisistä asuu paikallaan.
Travellereiksi itseään kutsuville ihmisille termi kuvastaa etnistä identiteettiä, joka erottaa heidät muusta väestöstä. Norjassa travellerit viettävät nykyään paikallaan pysyvää elämää, kun taas romat kiertelevät.
 
Lähdeviite: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
Epävirallinen muokattu käännös englannin kielestä
Hanna Aronen