Romani

ROMANI
engl. Roma
 
Romanikielinen sana rom tarkoittaa romanikielen variantista ja puhujasta riippuen joko miestä, joka kuuluu romanien etniseen ryhmään, tai aviomiestä. Sanan feminiinimuoto on romni.
Joissakin romanikielen varianteissa ja tietyissä organisaatioissa (kuten Pariisissa sijaitsevassa INALCO-instituutissa) rom-sana kirjoitetaan kaksinkertaisella r-kirjaimella, rrom. Samaa kirjoitusasua käytetään joissakin maissa myös poliittisista syistä. Tästä esimerkkinä on Romania, jossa kaksinkertaista r-kirjainta käytetään romanien erottamiseksi romanialaisista.
On huomattava, että Norjassa termi romani viittaa romaneista erilliseen vähemmistöön: norjalaiset romanit/travellerit kuuluvat alkuperäisyhteisöön, joka ei ole samaa pohjoisintialaista alkuperää kuin romanit termin yleismerkityksessä.
Kuten johdannossa todettiin, termillä romani (engl. Roma) viitataan kansainvälisesti kaikkiin ryhmiin, joilla on sama intialainen alkuperä (roma, sinti, kale) sekä yhteisöihin, jotka kutsuvat itseään romaneiksi. Heitä on pääasiassa Balkanilla sekä keskisessä ja itäisessä Euroopassa, mutta myös ympäri maailmaa.
Romat kattavat noin 87–88 prosenttia Euroopan koko romaniväestöstä.
Romat jakautuvat alaryhmiin, kuten kalderaš, lovari, gurbeti, churari ja ursari.  He puhuvat romanikielen (romano tšimb) variantteja.
Joissakin paikallisissa konteksteissa länsi-Euroopassa, varsinkin Ranskassa, termiä Roma käytetään virallisesti vain viitatessa sellaisiin romaniryhmiin, jotka ovat muuttaneet keskisestä ja itäisestä Euroopasta. Se eroaa siis muista termeistä, joita käytetään paikallisista roma-/manouche-/gitanoryhmistä — heistä käytetään ranskaksi termiä Gens du voyage, joka merkitykseltään vastaa englannin Travellers-termiä.
 
Arviot näkyvät taulukossa osoitteessa http://www.coe.int/roma.
 
Lähdeviite: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
Epävirallinen muokattu käännös englannin kielestä
Hanna Aronen