Kieleen liittyviä termejä

ROMANIKIELI / ROMANI / ROMANES / RROMANI
 
Romanikieli (romano tšimb romanikielellä) on indoeurooppalainen kieli, kuten muun muassa kreikka sekä romaaniset, germaaniset, slaavilaiset ja kelttiläiset kieletkin. Tarkalleen ottaen romanikieli kuuluu indoarjaisiin kieliin. Se on sukua sanskriitille ja muistuttaa jossain määrin nykypäivän hindiä.
Romanikieli on yksi kieli, joten siitä on käytettävä yksikkömuotoa, ei monikkomuotoa "romanikielet". Suuri osa Euroopan romaneista ymmärtää kieltä, vaikka siitä on olemassa useita eri variantteja. On suositeltavaa puhua romanikielen varianteista, eikä murteista. Kielen variantit johtuvat siitä, että vuosisatojen saatossa jotkut ryhmät ovat unohtaneet osan sanastosta ja lainanneet ympäröivän kielen sanastoa. Historiassa on myös aikakausia, jolloin romaneilta on kokonaan kielletty oikeus puhua omaa kieltään, esimerkiksi katolilaisten kuninkaiden aikaan Espanjassa sekä Itävalta-Unkarin keisarikunnassa.
Ranskankielisissä asiayhteyksissä ja joskus muuallakin Euroopassa romanikielestä käytetään termiä romanes (äännetään "roman-ess") itäisten ryhmien puhuman variantin erottamiseksi Euroopan länsiosissa puhuttavasta.  "Puhua romanesta" tarkoittaa "puhua romanikielellä".
Englanninkielisissä asiayhteyksissä on suositeltavaa kirjoittaa romanikieli i:llä, Romani, vaikka myös y:llinen muoto, Romany, esiintyy usein sanakirjoissa ja tietyissä virallisissa asiakirjoissa. Esimerkkinä tästä ovat muun muassa Itävallan, Saksan, Montenegron ja Serbian tallettamat kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ratifioimiskirjat.
Ratifioidessaan kyseisen peruskirjan toiset valtiot spesifioivat romanikielen käyttämällä siitä termiä Romanes. Näin tekivät esimerkiksi Suomi ja Alankomaat.  Suositeltava englanninkielinen termi on kuitenkin Romani. Tästä poikkeuksena ovat norjalaiset asiayhteydet, sillä Norjassa on virallisesti käytössä sekä termi Romani että Romanes. Romani viittaa romani-/travelleriryhmien ("tattarit") puhumaan kieleen, kun taas Romanes viittaa roma-yhteisön norjalaisten edustajien — joita on muutama sata — puhumaan kieleen.
Toisinaan kielestä käytetään englanniksi myös kirjoitusasua Rromani.  Näin on joissakin romanikielen varianteissa sekä tietyissä laitoksissa, kuten Pariisissa sijaitsevassa INALCOssa. Euroopan neuvosto suosii kirjoitusasua Romani.
Jotkut romaniyhteisöt eivät puhu enää ollenkaan romanikieltä, esimerkiksi unkarilaiset romungot, joista on tullut kokonaan unkarinkielisiä. Toiset romaniyhteisöt taas puhuvat "hybridikieltä", joka on saanut enemmän tai vähemmän vaikutteita ympäröivästä kielestä. Tästä esimerkkejä ovat Espanjan kalejen puhuma kaló, saksankielisissä maissa asuvien sintien puhuma sinti/romnepen sekä Britannian gypsy-yhteisön puhuma angloromanikieli. Armenian lom-yhteisö puolestaan puhuu lomavren-kieltä (myöskin hybridikieli) ja Turkin ja Lähi-idän dom-yhteisö taas domari-kieltä.
Jo useiden vuosien ajan Euroopan neuvoston virallisissa kokouksissa, joissa käsitellään romaniasioita, on ollut tapana järjestää tulkkaus romanikielelle.  Lisäksi romanikieli on romaniasiain asiantuntijakomitean (Committee of Experts on Roma Issues) kolmas työkieli englannin ja ranskan ohella, jotka ovat neuvoston kaksi virallista kieltä. Suurin osa Euroopan neuvoston romaneihin liittyvistä teksteistä on käännetty romanikielelle ja on saatavana internetissä.
Romanikielen käyttö on yleistynyt myös ETYJin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston romaniasioita käsittelevissä kansainvälisissä kokouksissa sekä hiljaittain Euroopan unionissa.
Joissakin Euroopan neuvoston erityistehtävissä on ollut tarpeen kääntää asiakirjoja useille romanikielen varianteille. Näin on esimerkiksi kielipolitiikkayksikössä (Language Policy Division), joka on kehittänyt työkaluja romanikielen opettamisen helpottamiseksi ensimmäisellä ja toisella asteella. Kääntäminen useille kielen varianteille on ollut tarpeen, jotta on pystytty kohtaamaan paikalliset tarpeet ja varmistamaan työkalujen levittäminen ja käyttö mahdollisimman laajasti.
Alla on listattu muutamia romanikielisiä sanoja, jotka on hyvä tietää. Suurin osa niistä esiintyy myös muualla tässä sanastossa.
 
- seel: kansa/ihmiset (romaseel – romanikansa, josta tulee sanat “Romanichals” englanniksi ja “Romanichels” ranskaksi)
- tšimb: kieli (romano tšimb – romanikieli)
- dilo: hullu (vrt. Tony Gatlifin elokuva Gadjo dilo)
- dosta: tarpeeksi
- gaajo: ei-romani (kalóksi payo)
- gelem: kuljen (vrt. romanien kansallislaulu "Gelem, gelem")
- kalò: musta; ja laajemmin Espanjan romanit ja heidän puhumansa kieli
- romanipe(n): "romanilaisuus” – romanihenki, romanikulttuurin syvin olemus
- rom: mies tai aviomies
- romni: romaninainen
- manus: ihminen, mies
- phralipe: veljeys
- samudaripe(n) tai porajmos/porrajmos/pharrajimos: romanikielen eri varianteissa käytetty termi, joka viittaa romanien kansanmurhaan toisessa maailmansodassa.
 
 
Lähdeviite: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
Epävirallinen muokattu käännös englannin kielestä
Hanna Aronen