Arvioita

Romaneja arvioidaan olevan Euroopan neuvoston kattamalla maantieteellisellä alueella noin 11 miljoonaa ja Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa noin 6 miljoonaa.   Arviot koko Euroopan osalta vaihtelevat 8 ja 15 miljoonan välillä, joten 10–12 miljoonan arvio on Euroopan neuvoston teksteissä katsottu sopivimmaksi.
On lisäksi syytä muistaa, että pääosa — 80–85 prosenttia — Euroopan romaneista asuu nykyään paikallaan.  Kiertävää elämää eläviä on ainoastaan lähinnä Ranskassa, Benelux-maissa, Sveitsissä, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.  Heistäkin useat ovat siirtymässä kohti paikallaan pysyvää elämäntapaa.
 
Lähdeviite: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
Epävirallinen muokattu käännös englannin kielestä
Hanna Aronen