Eri väestöryhmien sekä kielen taustaa ja nimityksiä

Alkuperä

Ensimmäiset kirjalliset viitteet romanien saapumisesta Eurooppaan ovat 1300-luvulta, mutta on mahdollista, että Euroopassa on ollut romaneja jo 1100-luvulla.
Näiden kansojen ensimmäiset muuttoliikkeet näyttävät alkaneen 800-luvulla — joidenkin lähteiden mukaan vasta vuoden 1000 vaiheilla — toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Romanien Intiasta lähteneet esi-isät siirtyivät Persian, Armenian ja Bysantin (Vähä-Aasia) kautta asteittain koko Eurooppaan. Heitä on nykypäivänä myös muun muassa Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa. Euroopan romanit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: roma, sinti (tunnetaan myös nimellä manouche) ja kale (tai gitano). Euroopan romaneilla, domeilla (jotka asettuivat Lähi-itään ja Turkkiin) ja lomeilla (jotka jäivät Kaukasuksen maihin) näyttää olevan yhteinen sosioetninen identiteetti, vaikka heidän maantieteellinen ja kielellinen alkuperänsä eroavatkin toisistaan.
Varsinkin Balkanilla on myös muita ryhmiä, joita pidetään tai jotka pitävät itseään romaneina, mutta jotka eivät puhu romanikieltä eivätkä ole samaa pohjoisintialaista alkuperää. Heihin kuuluvat muun muassa boyashit (tunnetaan myös maasta riippuen nimillä beash, bayash, banyash, baieşi ja rudari), joiden kieli juontaa juurensa moeso-romaniaan, sekä jotkut ashkalit, jotka puhuvat albaniaa.
Toiset romaneja tietyiltä osin muistuttavat ryhmät, kuten albaniankieliset "egyptiläiset" (oletetaan tulleen Egyptistä) sekä jotkut ashkalit, pitävät kiinni etnisestä erostaan. Molemmat ryhmät puhuvat albaniaa.
Lisäksi on huomioitava, että länsieurooppalaiset romat/sintit/kalet ovat erillisiä muista ryhmistä, joilla joskus on sama elämäntapa tai ongelmat (sopeutumisvaikeudet, syrjintä), mutta joiden etninen alkuperä ja kieli ovat erilaiset.  Heitä ovat esimerkiksi Sveitsissä ja sen naapurimaissa asuvat jenishit sekä irlantilaiset travellerit.
 
Jean-Pierre Liégeoisin kirjassa Roma in Europe on lisätietoja romanien muuttoreiteistä, ensimmäisistä kirjallisista maininnoista heidän asettumisestaan eri maihin sekä harjoitetuista romanipolitiikoista. Romanien historiasta voi lukea myös Euroopan neuvoston faktalehdestä, joka on verkossa saatavilla osoitteessa http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoculture_EN.asp?
 
Lähdeviite: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma
Epävirallinen muokattu käännös englannin kielestä
Hanna Aronen