Vähemmistövaltuutettu

Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa Suomessa sekä ehkäistä etnistä syrjintää ja puuttua siihen. Vähemmistövaltuutettu on myös kansallinen ihmiskaupparaportoija.
Vähemmistövaltuutetun asiakas- ja kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset sekä Suomen perinteiset etniset vähemmistöt, kuten romanit ja alkuperäiskansa saamelaiset.
 
Vähemmistövaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on omakohtaisesti kokenut syrjintää tai on havainnut sitä tapahtuvan.
Vähemmistövaltuutettu ohjaa ja neuvoo muissa kuin työelämään liittyvissä syrjintätapauksissa. Työelämän syrjintä kuuluu työsuojeluviranomaisille aluehallintovirastoissa. Poliisille voi tehdä rikosilmoituksen syrjinnästä. Syrjintäasian voi viedä myös syrjintälautakuntaan.

Vähemmistövaltuutettu antaa neuvontaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin pyytämällä esimerkiksi selvityksiä vastapuolelta ja lisätietoja eri tahoilta. Vähemmistövaltuutetun toimistosta saa oikeudellista apua pääasiassa neuvontana. Valtuutettu ohjaa ja neuvoo myös siinä, miten otetaan yhteyttä yleiseen oikeusaputoimistoon tai asianajajaan.