Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa sukupuolten tasa-arvon toteumista. Tämä koskee sekä naisten että miesten välistä tasa-arvoisuutta että sukupuolivähemmistöjä.
 
Tasa-arvovaltuutettu tekee aloitteita, antaa neuvoja ja ohjeita sekä antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta. Tasa-arvolain tarkoituksena on, paitsi estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten tasa-arvoa, myös parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.
 
Sukupuoleen perustuva syrjinnässä henkilö asetetaan epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella.
Syrjintää on esimerkiksi epäedulliseen asemaan asettaminen raskauden tai synnytykseen liittyvän syyn perusteella. Syrjintää voi olla myös henkilön asettaminen epäedulliseen asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella, seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella, samoin käsky tai ohje harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää.