Syrjintälautakunta

Syrjintälautakunta on valtioneuvoston nimittämä puolueeton ja riippumaton oikeusturvaelin, joka käsittelee etnistä syrjintää. Syrjinnän kohteeksi joutunut tai vähemmistövaltuutettu voi viedä asian syrjintälautakunnan käsiteltäväksi.
 
Syrjintälautakunta voi kieltää jatkamasta tai uusimasta syrjintää tai vastatoimia ja asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Lautakunta voi myös vahvistaa osapuolten välisen sovinnon.
 
Lautakunta voi antaa myös lausunnon yhdenvertaisuuslain soveltamisesta tuomioistuimen, vähemmistövaltuutetun tai muun viranomaisen tai yhdistyksen pyynnöstä.
 
Hakemuksen käsittely syrjintälautakunnassa on maksutonta, ja sen antamat asiakirjat ovat maksuttomia. Muista oikeudenkäyntikuluistaan asianosaiset vastaavat itse.