Syrjinnän vastainen neuvonta

Yhdenvertaiset oikeudet saada neuvontaa syrjintätilanteissa eivät aina toteudu. Syrjinnän ennaltaehkäisemisen kannalta on tärkeää, että viranomaiset ja palveluntarjoajat kehittävät siihen liittyviä toimintojaan ja pystyvät puuttumaan syrjivään toimintaan.
 
Alueellista ja paikallista syrjinnän vastaista neuvontaa on kehitetty viime vuosien aikana muun muassa vähemmistövaltuutetun toimistossa. Alueellisesti ja paikallisesti neuvontaa voi saada järjestöjen lisäksi Rikosuhripäivystyksestä.