Syrjintä etnisen alkuperän perusteella

Etninen syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn etniseen tai kansalliseen ryhmään. Etnistä syrjintää voi olla myös erilaiseen asemaan asettaminen henkilön uskonnon, ihonvärin tai kansalaisuuden perusteella. Syrjintää on eriarvoisen kohtelun lisäksi uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä.
 
Etnistä syrjintää esiintyy eri elämänaloilla. Työelämässä sitä voi esiintyä muun muassa työhönotossa: työnhakijan tullessa haastatteluun työpaikan kerrotaankin jo täytetyn (kun työnantajan edustaja näkee hakijan), vaikka se tosiasiassa olisi vielä avoin. Palveluissa etnistä syrjintää on tullut esille esimerkiksi ravintoiloissa, joissa romania ei ole palveltu muiden romaneiden aiemman huonon käytöksen vuoksi.
 
Kaikki epäasiallinen toiminta ei kuitenkaan ole yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa syrjintää. Esimerkiksi huono palvelu ei välttämättä ole syrjintää.
 
Etnisen syrjinnän edellytyksenä on, että henkilöä on vertailukelpoisessa tilanteessa kohdeltu huonommin kuin toisia nimenomaan etnisen alkuperänsä takia. Niinpä esimerkiksi palveluntarjoajan tai viranomaisen epäkohtelias, epäasiallinen tai hidas palvelu on syrjintää vain, jos sen syynä on asiakkaan etninen tausta.
 
Etnisestä syrjinnästä vähemmistövaltuutetun sivuilla: