Syrjinnän seurantajärjestelmä Suomessa

Suomessa seurataan syrjintää kolmella tavalla: 1) kerätään ajantasaista tietoa, kuten raportteja, tutkimuksia, tilastoja, ja kootaan tietoa verkkosivuille, 2) hankitaan vuosittain tutkimus syrjinnästä joltain elämänalalta ja 3) laaditaan kerran hallituskaudella raportti syrjinnän määrästä, laadusta, syistä ja seurauksista Suomessa.
 
Syrjinnän kansallisen seurantajärjestelmän toimeenpanoa ohjaa laajapohjainen seurantaryhmä, jossa muun muassa Romaniasiain neuvottelukunnalla on edustus. Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa, ja sillä tuetaan myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä tehtäviä.
 
Lisää syrjinnästä ja syrjinnän seurantajärjestelmästä yhdenvertaisuus.fi -sivustolla