Positiivinen erityiskohtelu

Yhdenvertaisuuslain mukaan positiivinen erityskohtelu tarkoittaa syrjinnälle erityisen alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia.
Positiivisen erityiskohtelun tavoitteena on varmistaa tietyn ryhmän yhdenvertaiset mahdollisuudet esimerkiksi työntekoon tai koulutukseen. Tarkoituksena on myös poistaa tai lieventää näille henkilöille syrjinnästä aiheutuvia haittoja.
Useissa elämäntilanteissa romanit ovat tällainen positiivista erityiskohtelua tarvitseva ryhmä, ja romaneita koskevia toimenpiteitä onkin kehitetty erityisesti koulutuksen alalla. Positiivisen erityiskohtelun tulee olla suunnitelmallista ja oikeasuhteista.