Koulukiusaamisesta

Koulukiusaamisen kohteiksi joutuvat usein lapset ja nuoret, jotka ovat jossain suhteessa erilaisia. Eri selvitysten mukaan romanilapsia kiusataan koulussa keskimääräistä enemmän.

Lapsiasiavaltuutetun tekemän Enemmän samanlaisia kuin erilaisia -selvityksen mukaan useimmat (58 %) haastatelluista 10–18-vuotiaista romanilapsista olivat kokeneet syrjintää ja kiusaamista.

Koettu syrjintä oli useiden kohdalla niin arkipäiväistä, että sitä pidettiin lähes normaalina vuorovaikutuksena. Kokemuksista kerrottiin nimittelynä, ”mollaamisena”, ”mannetteluna” ja porukan ulkopuolelle sulkemisena. Monet haastatelluista, erityisesti pojat, mainitsivat myös ”tappeluista”

No siitä ne mannettelee. Sanovat, että romanit ovat varkaita. Sillei niinku että romanit on romaneja, että ei ne oo mitään semmoisia, että ei saa mannetella eikä uskoa varastelemista (opettajan puuttuminen). Ei ne usko sitä opettajaa.”(10-vuotias poika)

Koulunsa aloittaneet romanilapset olivat kuulleet tarinoita kiusaamisesta muilta romaneilta, ja monet lähtivät kouluun pelonsekaisin tuntein ja odotuksin. Merkittävää on myös se, että kiusaaminen on yksi vaikuttava tekijä koulumotivaation puutteeseen.

Kestää kauan ennen kuin kiusaamisesta uskalletaan kertoa vanhemmille tai opettajille, sillä asian selvittely pelottaa, eikä vanhemmille ei haluta aiheuttaa huolta.
 

Monet romanilapset ovat myös ulkoistaneet kiusatuksi tulemisen kokemuksiaan niin, että ajattelivat nimittelyn kohdistuvan yleisesti romaneihin eikä henkilökohtaisesti itseensä.

Ei ole kiusattu. Joskus on joku huutanut jotain manne tai mustalainen, mutta ei semmosta itseen kohdistuvaa.” (14-vuotias tyttö)

Aikuisten tehtävä on puuttua heti kaikkeen koulukiusaamiseen, etniseen nimittelyyn ja syrjintään. Lisätietoa ja ohjeita, esim. KiVa -koulu: http://www.kivakoulu.fi/