Syrjintä

Yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät ole toteutuneet romaniväestön osalta keskeisillä elämänalueilla. Romanit ovat keskimäärin muita huonommassa asemassa työelämässä, asumisessa ja palveluihin pääsyssä syrjinnän ja ennakkoluulojen vuoksi.
 
Romaniväestö ei tiedä riittävästi heille kuuluvista oikeuksista, eikä heihin kohdistuvaa syrjintää aina tunnisteta.