Romanijärjestöt Suomessa

Romanijärjestöjen yhteiskunnallinen vaikuttaminen Suomessa on vielä monin tavoin tiensä alussa. Romaniväestöllä ei ole Suomessa poliittista puoluetta eikä itsenäistä toimintaelintä kuten saamelaisilla Samedìgget (saamelaiskäräjät) tai suomenruotsalaisilla Folktinget. Muihin perinteisiin vähemmistöihin verrattuna romanien poliittinen ja yhteiskunnallinen asema on suhteellisen heikko. Suomen yhdistysrekisteristä löytyy jopa 50 rekisteröityä romanijärjestöä. Näistä noin 20 järjestön voidaan katsoa olevan toiminnassa vielä tänä päivänä.

Romanien oman osallistumisen ja vaikuttamisen lisääntyminen on luonut hallinnollisia ja järjestöpohjaisia rakenteita paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Monelle romanihenkilölle sen näkyvin ja konkreettisin osa on omalla paikkakunnalla tai lähialueella toimiva paikallinen romanijärjestö. Sen toiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen monin eri tavoin.