Paikallisromanityöryhmän kokoaminen

Paikallisen romanityöryhmän kokoaminen
Uuden paikallisen romanityöryhmän nimeää kunnanhallitus. Kaupungin viranomaisille on hyvä tiedottaa ryhmän nimeämisestä ja toiminnasta aloituskirjeellä.
Romanien asiat liittyvät useiden viranomaisten toimintaan, joten on erityisen tärkeää, että ryhmässä ovat mukana kaikki keskeiset tahot. Esimerkiksi sivistys- ja perusturva, kulttuuri- ja opetustoimi, työvoimaviranomaiset, seurakunta sekä tarpeen mukaan erilaiset asiantuntijatahot, kuten Aluehallintovirastossa toimivan alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan erikoissuunnittelija.
Romanityöryhmässä tulee olla myös romaniedustaja.