Oppaita ja esitteitä toiminnan avuksi

Oppaita ja esitteitä romaneille suunnattavan toiminnan avuksi
 • Palkkaisinko romanin? Opas romanien kouluttajille, koulutuksen järjestäjille ja työvoimaviranomaisille (www.tem.fi)
 • Romanilapsen kohtaaminen esi- ja perusopetuksessa (Opetushallitus)
 • Romanikielen oppimisen tuki (Opetushallitus)
 • Romanit ja terveyspalvelut (Opetushallitus)
 • Romanit leirillä. Opas seurakuntien romanileirien järjestämiseen (Kirkkohallitus)
 • Lastenkirjat: ”Mitä sait säkkiisi yökettu?” ja ”Minne matka yökettu?” (www.pienikarhu.fi) ”Romaniukin satureppu” (Romano Missio) ”Drom- romanien tie” (Opetushallitus)
 • Enemmän samanlaisia kuin erilaisia (Lapsiasiavaltuutetun julkaisuja 2009:2)
 • Romaniperheille suunnatut sosiaali- ja terveysministeriön terveydenedistämisen oppaat: ” Brohta daane kentoha”(hammasten hoito-opas), ”Draba kentoha”(opas lapsen kielellisestä kehityksestä)  ja ”Tsalju ta phersa kentoha” (opas liikunnan ja leikin merkityksestä lapsen kehittymiselle)
 • Vanhinta ei unohdeta. Opas romanivanhusten omaishoidosta ja Romanivanhusten palvelutarvekartoitus (Suomen Romaniyhdistys)
 • Vast vastensa. Opas romanien kanssa työskenteleville sosiaalialan ammattilaisille
 • Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. (Suomalaisen kirjallisuuden seura)