Paikallisromanityöryhmä

Romanit toimijoiksi kunnissa
Suomen romanipoliittisen ohjelman (Rompo, 2010) tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri alueilla. Ohjelman lähtökohtana on, että yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä paikallisella tasolla ja ihmisten arjessa.
Kunnilla on merkittävä rooli ohjelman toimeenpanossa. Rompon tärkeänä tavoitteena on lisätä yhteistyötä, vahvistaa alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa sekä edistää paikallisten romanityöryhmien toiminnan laajentumista ja kehittymistä.
Rompossa esitetäänkin, että valtion talousarvioon liitettäisiin erityisavustus kunnille ohjelmassa esitettyjen, romaniväestön yhdenvertaisuutta edistävien ja peruspalveluja täydentävien toimintakäytäntöjen kehittämiseksi.
 
Linkki:
Romanipoliittinen ohjelma