Väistäminen - yhä tätä päivää?

Uutisissa romanien yhteenotoista käytetään usein sanaa verikosto. Romanit itse puhuvat mieluummin väistämisvelvollisuudesta.

Tällä tarkoitetaan sitä, että jos toiselle on tehty väkivaltaa tai muuta vakavaa vahinkoa, myös tekijän suvun on väistettävä uhrin sukua ja mahdollisesti poistuttava paikkakunnalta.

Käytäntö on vähitellen muuttumassa: toiselle paikkakunnalle muuton sijaan suku voi muuttaa esimerkiksi eri asuinalueelle saman kaupungin sisällä.

Kiistanalainen tapa

Väistämisellä pyritään välttämään pikaistuksissa tehtyjä kostoja. Toiset romanit pitävät tapaa keinona ehkäistä ristiriitoja ja siksi tärkeänä kulttuurinsa säilymiselle.

Toiset taas ovat nousseet julkisesti vastustamaan väistämistä. He pitävät sitä vanhanaikaisena ja jokaisen kansalaisen perusoikeuksia loukkaavana tapana.

Yksilöiden törttöily ei selity kulttuurilla.

On hyvä muistaa, että rikollisuus ei ole romanien keskuudessa sen yleisempää kuin samassa taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa asemassa olevien muiden suomalaisten keskuudessa.

Yksilöiden törttöily ei selity kulttuurilla, vaikka sen seuraukset voivatkin heijastua koko yhteisöön.

Lähteet:
Tormä Sinikka, Huotari Kari, Tuokkola Kati (2012) Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus. Ympäristöministeriön raportteja 8/2012. (vain verkossa)
Asiantuntija Päivi Majaniemen haastattelu 8.8.2012.
Erikoissuunnittelija Malla Laitin haastattelu 21.6.2012.
Riku Lumbergin avoin kirje Helsingin Sanomissa 18.8.2007