Tärkeät sosiaaliset taidot

Romaneille menestyminen ei tarkoita välttämättä suorittamista ja ammatillista etenemistä, vaan “hyvää elämää” ja sosiaalista kanssakäymistä.

Henkilön saamaa arvostusta määrittävät eniten hänen ikänsä, sukupuolensa ja sitoutumisensa romanikulttuuriin.

Tämä näkyy myös kasvatusperiaatteissa. Romaniäiti ja –isä opettavat lapsiaan kunnioittamaan vanhempia ihmisiä, näyttämään tunteensa sekä noudattamaan hyviä tapoja.

Kohteliaisuus tärkeää

Kohteliaisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, vieraanvaraisuus ja aito kiinnostus toisen kuulumisia kohtaan ovat osa hyvää sosiaalista kanssakäymistä. Koulussa romanioppilaiden vahvuuksina onkin yleensä pidetty hyviä sosiaalisia taitoja sekä kohteliasta käytöstä.

Aikaisemmin koko suku kasvatti lapsia ja tuki vanhempia.

Myös perheen yhteenkuuluvuus ja yhteydenpito muihin romaneihin ovat tärkeitä arvoja. Varsinkin aikaisemmin koko suku kasvatti lapsia ja tuki vanhempia. Nykyään, kun romanit asuvat usein ydinperheittäin, yhteisöltä saatu tuki on heikompaa.

Esimerkki opettaa

Vanhemmat siirtävät omalla esimerkillään tapoja nuoremmille. Perinteisesti lasten hoitaminen kotona on ollut romaninaiselle kunnia-asia. Kotihoito on ollut myös tapa suojella lasta ulkopuolelta tulevilta ennakkoluuloilta.

Lasten hoitamista kotona arvostetaan edelleen, mutta nykyään iso osa romanilapsista osallistuu päivähoitoon, koska vanhempien opiskelu ja työssäkäynti ovat lisääntyneet.

Romaniperheet osallistuvat jonkin verran myös leikkipuisto- ja kerhotoimintaan. Toisaalta tarvetta leikkiseuran etsimiseen perheen ulkopuolelta ei juuri ole, koska sukulaiset vierailevat toistensa luona tiheästi.

Kuten muissakin perheissa, myös romanikodeissa lasten ja vanhempien välillä käydään välillä kiivastakin keskustelua esimerkiksi kotiintulo- ja nukkumaanmenoajoista sekä tietokoneella käytettävästä ajasta.

Lähteet:
Suomen romanifoorumi
Markkanen Airi: Luonnollisesti. Etnografinen tutkimus romaninaisten elämänkulusta. Joensuun yliopisto, 2003.
Markkanen Airi: Romaninuorten elämää Suomessa. Teoksessa Haverinen Päivi (toim.) Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 38, 2003.
Junkala Pekka, Tawah Sanna: Enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja, 2009:2.
Malla Laitin haastattelu 21.6.2012.Laulajainen Leena, Pirttilahti Malla: Drom – romanien tie. Opetushallitus 2000.
Varokaa mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa. Helsingin kaupungimuseon materiaali.