Kuka vaihtaa vaipat?

No, pienestä saakka tietenkin ruvetaan jo opettamaan (kotitöitä), jotta sitten vähän isompana oppii sen ja sillälailla.
– 13-vuotias romanityttö (Enemmän samanlaisia kuin erilaisia)

Romaniperheissä on perinteisesti ollut selkeä roolijako. Naiset kantavat päävastuun kodin- ja lastenhoidosta ja välittävät romanikulttuurin tapoja lapsille. Miesten tehtävä on elättää perhe ja edustaa sitä kodin ulkopuolella.

Nämä roolit siirretään lapsille pienestä pitäen. Tytöille opetetaan poikia enemmän kotitöitä. Vaikka tyttöjä nykyään kannustetaan kouluttautumaan, heidän ei yleensä toivota valitsevan perinteisesti miehisenä pidettyä ammattia.

Perinteinen roolijako kohtaa yhä enemmän haasteita tulevaisuudessa.

Romaninaisten kouluttautuminen ja kodin ulkopuolella työskentelyn lisääntyminen aiheuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän haasteita perinteiselle roolijaolle.

Viime vuosikymmeninä romanimiehet ovat alkaneet osallistua yhä enemmän myös kodin- ja lastenhoitoon – muutos on saman suuntainen kuin pääväestölläkin.

Monissa perheissä sukupuolten perinteisistä rooleista pidetään enää tiukasti kiinni vain silloin, kun suku kokoontuu ja paikalla on vanhempia romaneja.

Lähteet:
Suomen romanit. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:2.
Erikoissuunnittelija Malla Laitin haastattelu 21.6.2012.
Koulunkäyntiavustaja Tanja Blomeruksen haastattelu 16.9.2012
Junkala Pekka, Tawah Sanna: Enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja, 2009:2.