Suku pitää yhtä

Mun veljet asuu täällä ja isä asuu täällä. Täti ja aika paljon sukulaisia asuu täällä. (...) Päivittäin melkein nähdään.
– 16-vuotias romanipoika (Enemmän samanlaisia kuin erilaisia)

Romaniperheissä ovi käy tiuhaan: sukulaiset kyläilevät toistensa luona lähes päivittäin.

Romaneille perhe ja suku ovat erittäin tärkeitä. Perhe on laajempi kuin yleensä suomalaisilla: siihen kuuluvat myös tädit, sedät, enot, serkut ja isovanhemmat. Kaukanakin asuvien sukulaisten kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä ja vieraille tarjotaan aina vähintään kahvit.

Perheeseen kuuluvat myös tädit, sedät, enot, serkut ja isovanhemmat.

Oman ryhmän arvostus on romaneille tärkeää. Suku pitää yhtä ja esimerkiksi sairastunutta sukulaista mennään auttamaan paikan päälle. Sairaat ja vanhukset on perinteisesti hoidettu kotona, eikä sijoitettu laitoksiin.

Perhemuodot kuitenkin muuttuvat vähitellen. Romanit asuvat nykyään yleensä ydinperheittäin, eivät enää suurissa sukuyhteisöissä. Myös yksinhuoltajaperheet ovat lisääntyneet.

Lähteet:
Junkala Pekka, Tawah Sanna: Enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja, 2009:2.
Varokaa mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa. Helsingin kaupungimuseon materiaali.