Puhtaus kaiken a ja o

Romaneille on kunnia-asia, että koti on aina siisti ja puhdas. Aiemmassa kiertävässä elämäntavassa oli pakko huolehtia puhtaudesta, jotta taudit ja syöpäläiset eivät olisi levinneet vankkureiden mukana paikasta toiseen.

Romaneille puhtaus merkitsee muutakin kuin viikoittaista siivouspäivää. Puhtauden ja likaisuuden käsitteet ovat koko tapakulttuurin perusta.

Sopivaa vai epäsopivaa?

Puhtaustavat vaikuttavat niin asumiseen, kodinhoitoon, ruokailuun, pukeutumiseen kuin elinkeinoihinkin. Käytännössä romanisuvut ja –perheet tulkitsevat ja noudattavat näitä tapoja kuitenkin hyvin eri tavoin.

Miksi ostoskassia ei saa laskea lattialle?

Jos puhtaussääntöjä tarkastelee yksittäisinä ohjeina, ne voivat näyttää oudoilta. Miksi esimerkiksi ostoskassia ei saa laskea lattialle tai sanomalehteä lukea ruokapöydässä?

Kyse on kuitenkin yksittäisiä tapoja laajemmasta kulttuurisesta järjestelmästä, joka ei ole tyypillinen vain romaneille. Vastaavia ”puhtaan” ja ”likaisen” tai ”sopivan” ja ”epäsopivan” jaotteluja löytyy muistakin kulttuureista.

Sanomalehti pois ruokapöydältä

Romanit ovat säilyttäneet monia tarkkoja ruokaan liittyviä puhtaussääntöjä. Ne eivät eroa kovasti tavoista, joita koko Suomessa noudatettiin vielä sata vuotta sitten.

Keittiö siivotaan huoneista tarkimmin ja pöytätasot sekä ruokapöytä suojataan liinoin.

Romanit eivät koske mihinkään ruokaan liittyvään pesemättä käsiä. Käsiä pestään muutenkin usein: kun on tultu ulkoa, riisuttu kengät tai koskettu johonkin, mikä ei ole puhdas.

Koska lattiat luokitellaan likaisiksi, ostoskassia ei lasketa lattialle tai tuolille, eikä postiluukusta pudonnutta sanomalehteä lueta ruokapöydällä. Jos ruokailuväline putoaa lattialle, se päätyy suoraan pesuun.

Vaatteiden tulee olla aina ehjät, siistit ja puhtaat. Siksi romanikodissa pestään usein pyykkiä.

Puhtaussääntöihin pohjautuu sekin, että romanit eivät yleensä kättele tavatessaan, vaan sanovat kuuluvasti Päivää kaikille – Tsihko diives.

Lähteet:
Suomen romanifoorumi
Markkanen Airi: Luonnollisesti. Etnografinen tutkimus romaninaisten elämänkulusta. Joensuun yliopisto, 2003.
Markkanen Airi: Romaninuorten elämää Suomessa. Teoksessa Haverinen Päivi (toim.) Kamppailuja jäsenyyksistä. Etnisyys, kulttuuri ja kansalaisuus nuorten arjessa. Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 38, 2003.
Laulajainen Leena, Pirttilahti Malla: Drom – romanien tie. Opetushallitus 2000.
Varokaa mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa. Helsingin kaupungimuseon materiaali.